Η Ιταλία, σε συνέχεια ανάλογων πρωτοβουλιών που έλαβε η Ισπανία, επικεντρώνεται στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της “αλυσίδας αξίας” των προϊόντων του ελαιοκομικού της τομέα.

Ο Υπουργός Αγροτικών Πολιτικών της Ιταλίας κ. Stefano Patuanelli υπέγραψε το διάταγμα με το οποίο καθορίζονται τα κριτήρια και οι μέθοδοι χορήγησης των επιδοτήσεων για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της “αλυσίδας αξίας” του ελαιολάδου και της ελιάς, με σκοπό την προώθηση της συγκέντρωσης στον κλάδο και την αύξηση της παραγωγής ιταλικού ελαιολάδου, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τη συνολική βιωσιμότητα του ελαιοκομικού τομέα της γειτονικής χώρας.

Η διάταξη, που προορίζεται για ελαιοπαραγωγούς που συνδέονται με Ενώσεις παραγωγών, προβλέπει τη διάθεση 30 εκατ. ευρώ, από το Ταμείο Εφοδιαστικής Αλυσίδας: 10 εκατ. ευρώ προορίζονται για τη στήριξη επενδύσεων σε νέες εγκαταστάσεις, με τα υπόλοιπα 20 εκατ. ευρώ να κατευθύνονται για εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρχόντων εγκαταστάσεων.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδύσεις σε μειονεκτικές περιοχές και με μεγαλύτερες καλλιεργούμενες εκτάσεις, καθώς και σε αυτές που χαρακτηρίζονται από υψηλή πυκνότητα φύτευσης και είναι αρδευόμενες. Θα είναι δηλαδή στοχευμένες για να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αποφεύγοντας τις καταναλωτικού τύπου επιδοτήσεις που εξανεμίζονται.

Οι διαδικασίες λειτουργίας για την υποβολή αιτήσεων θα καθοριστούν με εκτελεστική εγκύκλιο του Οργανισμού Γεωργικών Εκταμιεύσεων (AGEA) εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση του διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή: Teatro Naturale

 

The post 30 εκατομ. ευρώ για επενδύσεις στον ελαιοκομικό τομέα της Ιταλίας appeared first on olivenews.gr.

Add new comment

ΦΑΣΑ