Η έγκριση της πρότασης της Επιτροπής Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων της Ισπανίας αναφορικά με το νόμο για την εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση μιας σημαντικής μεταρρύθμισης, που βάζει σε τάξη τις εφαρμοζόμενες εμπορικές πρακτικές.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ο νέος νόμος προβλέπει την απαγόρευση των πωλήσεων με ζημία (dumping), δηλαδή της πώλησης των προϊόντων με τιμή κατώτερη της φυσιολογικής ή διαφορετικά με τιμές κάτω του κόστους, πρακτική που διαλύει τον ανταγωνισμό και συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό. Η αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος μέχρι τώρα είχε ελάχιστη νομική υποστήριξη και βασιζόταν κυρίως στην ηθική στάση των επιχειρήσεων. Με το νέο αυτό νόμο, οι παραβάσεις και οι αθέμιτες αυτές πρακτικές θα έχουν τόσο νομικό όσο και οικονομικό αντίκτυπο για τους παραβάτες.

Απώτερος σκοπός της μεταρρύθμισης αυτής είναι η καταπολέμηση της απώλειας της αξίας του προϊόντος σε όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας, θέτοντας προ των ευθυνών τους τις επιχειρήσεις, αλλά και στις σχέσεις μεταξύ χονδρεμπόρων και προμηθευτών- αγοραστών, τόσο στην περίπτωση που βρίσκονται και οι δύο στην Ισπανία, αλλά και όταν ένας εκ των δύο βρίσκεται σε κράτος- μέλος της Ε.Ε., το οποίο δεν εφαρμόζει την αντίστοιχη νομοθεσία.

Ουσιαστικά, η νέα αυτή πραγματικότητα που διαμορφώνεται επιδιώκει να ενισχύσει τη διαφάνεια στις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Όσον αφορά τα πεδία στα οποία θα εφαρμόζονται κυρώσεις, αυτά είναι τα εξής:

– Απαίτηση για αμοιβές που δεν σχετίζονται με την πώληση του προϊόντος
– Η μονόπλευρη διαμόρφωση των όρων ενός συμβολαίου
– Η αποκάλυψη μυστικών της εταιρείας
– Η ακύρωση παραγγελίας για ευπαθή προϊόντα εντός 30 ημερών πριν από την καθορισμένη ημερομηνία παράδοσης- παραλαβής
–  Το να μην είναι τα συμβόλαια που αφορούν τρόφιμα υπογεγραμμένα και από τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές και να μην επισημοποιούνται πριν την πραγματοποίηση της διαδικασίας (προμήθειας-αγοράς).

Για την εφαρμογή του νόμου αυτού θα προσαρμοστεί η εθνική νομοθεσία σε αυτήν της Ε.Ε.. Ωστόσο, η ισπανική πλευρά κάνει χρήση μιας σημείωσης του άρθρου 9 του κανονισμού “Περί λήψης μέτρων για βελτίωση της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας” της Ε.Ε., ο οποίος επιτρέπει να εφαρμόζει κάθε κράτος μέλος -εάν το επιθυμεί- ακόμα αυστηρότερη πολιτική από αυτήν που καθορίζεται από την Ε.Ε., κάτι το οποίο γίνεται πράξη με τη μεταρρύθμιση του νόμου αυτού εντός Ισπανίας, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2013.

Μοναδική εξαίρεση για το νόμο αυτό θα αποτελέσουν τα ευπαθή προϊόντα τα οποία πλησιάζουν προς την ημερομηνία λήξης, στα οποία θα επιτρέπεται η πώληση με ζημία, προκειμένου να διευκολυνθεί η πώλησή τους.

Αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο της εφαρμογής του νόμου αυτού θα είναι ο Οργανισμός Πληροφοριών και Ελέγχου Τροφίμων της Ισπανίας. Οι Αυτόνομες Κοινότητες θα έχουν δική τους Ελεγκτική Αρχή. Επόμενο βήμα για την τελική έγκριση αυτής της μεταρρύθμισης αποτελεί η Γερουσία, στην οποία και προωθείται πλέον ο νέος αυτός νόμος.

φωτογραφία, το ισπανικό Κογκρέσο

 

The post Ο νέος νόμος για την εφοδιαστική αλυσίδα εγκρίθηκε από το ισπανικό Κογκρέσο appeared first on olivenews.gr.

Add new comment

ΦΑΣΑ