Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων της Κομισιόν, οι τιμές ελαιολάδου την εμπορική περίοδο 2020/21 σημείωσαν ανοδική πορεία σε σχέση με την προηγούμενη ελαιοκομική περίοδο (2019/20). Σε γενικές γραμμές, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στην Ισπανία.

Σε σύγκριση με το μέσο όρο της τελευταίας 5ετίας σε αρκετές περιπτώσεις καταγράφονται αυξήσεις αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις η τιμή είναι χαμηλότερη.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, όπως δείχνει και το σχεδιάγραμμα 1, στη χώρα μας οι τιμές κατέγραψαν άνοδο της τάξης του 45,2% σε σχέση με την περυσινή χρονιά, την ώρα που σε σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας το πρόσημο παραμένει θετικό, αν και με μικρότερο ποσοστό (14,6%). Όλα τα παραπάνω μεταφράζονται στην τιμή των 3,24€/κιλό για την περίοδο 2020/21.

Στην Ισπανία, όπου οι τιμές για το έξτρα είναι κατά 0,10€/κιλό υψηλότερες από ότι στην Ελλάδα (3,34€/κιλό), οι τιμές ακολούθησαν ανοδική πορεία σε σχέση με πέρυσι, σε ποσοστό που προσεγγίζει το 60% (58,6%), ξεπερνώντας ταυτόχρονα το μέσο όρο 5ετίας κατά 19,4%.

Η Ιταλία, η οποία κατέχει την πρωτοκαθεδρία στις τιμές του έξτρα παρθένου με 4,21€/κιλό, κατέγραψε και αυτή αυξήσεις στις τιμές κατά 13,5% σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, η τιμή αυτή είναι μικρότερη από το μέσο όρο 5ετίας για τη γειτονική χώρα κατά 5,6%.

Σχεδιάγραμμα 1: Οι μεταβολές στις τιμές του έξτρα παρθένου ελαιολάδου για την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία

Στην κατηγορία του (κοινού) παρθένου ελαιολάδου, από τις τρεις χώρες που μελετάμε, μόνο στην Ισπανία οι τιμές ξεπέρασαν το μέσο όρο της 5 ετίας (+19%), καθώς διαμορφώθηκαν στα 3,12€/κιλό, όντας οι υψηλότερες μεταξύ αυτών των χωρών. Αντίθετα, στη χώρα μας οι τιμές κινήθηκαν χαμηλότερα από το μέσο όρο κατά 7,0% (2,40€/κιλό), με την Ιταλία να βρίσκεται ακόμα πιο χαμηλά (-7,5%) σε σχέση με το μέσο όρο της τελευταίας 5 ετίας, φτάνοντας μέχρι τα 2,75€/κιλό.

Αναφορικά με τις μεταβολές των τιμών παρθένου ελαιολάδου εν συγκρίσει με την περίοδο 2019/20, στην Ελλάδα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 53,8%, στην Ιταλία 41,8%, ενώ στην Ισπανία το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 67,4%.  Όλες οι παραπάνω μεταβολές αποτυπώνονται στο σχεδιάγραμμα 2.

Σχεδιάγραμμα 2: Οι μεταβολές στις τιμές παρθένου ελαιολάδου για Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία

Όσον αφορά το λαμπάντε (βιομηχανικό), τόσο σε σύγκριση με πέρυσι όσο και με την τελευταία 5ετία, οι τιμές κυμαίνονται σε υψηλότερα επίπεδα τόσο στη χώρα μας όσο και σε Ισπανία και Ιταλία. Ειδικότερα, όπως διαφαίνεται μέσα από το σχεδιάγραμμα 3, στην Ελλάδα η τιμή του λαμπάντε 5° ανέρχεται στα 2,20€/κιλό -μικρότερη από Ισπανία και Ιταλία- με τις τιμές όμως να εκτοξεύονται ανοδικά σε σχέση με πέρυσι (+83,3%). Συγκριτικά με το μέσο όρο 5ετίας, έστω και οριακά (2,1%), οι τιμές της περιόδου 2020/21 είναι υψηλότερες από αυτόν.

Στην Ιταλία οι τιμές του λαμπάντε 3° δεν ξεπέρασαν τα 2,46€/κιλό, όντας υψηλότερες όμως τόσο σε σχέση με πέρυσι (+59,7%) όσο και με το μέσο όρο 5ετίας (+10,3%). Η Ισπανία ήταν η μόνη χώρα που “φλέρταρε” με το 3,0€/κιλό (2,95€/κιλό) με βάση όμως τον 1°, παρουσιάζοντας ανοδικές τάσεις της τάξης του 67,9% σε σχέση με πέρυσι και 15,3% σε σύγκριση με το μέσο όρο των τελευταίων 5 ετών. Οι δύο προαναφερθείσες χώρες ήταν οι μόνες στις οποίες εντοπίζεται αύξηση των τιμών σε σχέση με το 2018, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε περίπου ίδια επίπεδα τιμών με αυτήν την περίοδο.

Σχεδιάγραμμα 3: Οι μεταβολές στις τιμές του λαμπάντε για Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία

 

Σ.Σ. Για την Ισπανία τουλάχιστον είναι σαφές ότι πάντοτε αναφέρονται σε τιμές βυτίου στην έξοδο του ελαιουργείου (ex-factory)

 

The post Οι τιμές παραγωγού ελαιολάδου στις χώρες της Ε.Ε. appeared first on olivenews.gr.

Add new comment

ΦΑΣΑ