Το τέταρτο κεφάλαιο της έρευνας του olivenews.gr είναι αφιερωμένο στο εμπόριο των επιτραπέζιων ελιών και ειδικότερα στις εξαγωγές των κρατών μελών της Ε.Ε. προς τις Τρίτες χώρες όπως παρουσιάστηκαν την έκθεση της Ευρ. Επιτροπής.

Από τα στοιχεία του σχεδιαγράμματος, διαφαίνεται η μετά την 2015/16 αύξηση και στη συνέχεια σταθεροποίηση των ποσοτήτων που εξάγονται από την Ε.Ε..

Σχεδιάγραμμα: Οι εξαγωγές Επιτραπέζιας Ελιάς της Ε.Ε. προς τις τρίτες χώρες για την περίοδο 2020/21

Ειδικότερα, όπως και στο ελαιόλαδο, τη “μερίδα του λέοντος” όσον αφορά τις εισαγωγές από την Ε.Ε. κατέχουν οι ΗΠΑ (150.000 τόνους περίπου), σε βαθμό μάλιστα που οι αλλαγές που προκύπτουν από περίοδο σε περίοδο να φέρουν την “υπογραφή” των ΗΠΑ και να καθορίζονται από αυτές, καθώς προς τις υπόλοιπες χώρες οι ποσότητες που εξάγονται είναι σε λίγο – πολύ σταθερές.

Πέραν των ΗΠΑ, μεγάλο μερίδιο κατέχουν οι “λοιπές χώρες”, οι οποίες απορροφούν περί τους 130.000 τόνους κατανεμημένων όμως σε σε ένα πλήθος χωρών.

Πέραν των ΗΠΑ, η Ρωσία εισάγει ένα αξιοσημείωτο κομμάτι των ποσοτήτων επιτραπέζιων ελιών που προέρχονται από την Ε.Ε., όντας σταθερά στη δεύτερη θέση τα τελευταία χρόνια, ενώ ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς.

 

The post Οι εξαγωγές επιτραπέζιας ελιάς της Ε.Ε. appeared first on olivenews.gr.

Add new comment

ΦΑΣΑ