Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) - Ε.Δ.Α.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ αποτελεί μία πρωτοβουλία των ελαιοπαραγωγών του Συνεταιρισμού και λειτουργεί στο πλαίσιο αυτού.

Η Ε.Δ.Α.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ δραστηριοποιείται:

  • καλλιέργεια ελαιώνων
  • έκθλιψη ελαιόλαδου
  • τυποποίηση ελαιοκομικών προϊόντων και
  • εμπορία ελαιόλαδου

Οι δραστηριότητες της Ο.Π. εντάσσονται στο ευρύτερο μείγμα δραστηριοτήτων που αναπτύσσει η ΕΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

  • εμπόριο εφοδίων
  • γεωτεχνική στήριξη των παραγωγών
  • διοικητική, λογιστική και εν γένει συμβουλευτική υποστήριξη
  • διεξαγωγή διάφορων μετρήσεων και αναλύσεων σε διάφορα δείγματα για τον προσδιορισμό φυσικοχημικών παραμέτρων
  • λειτουργία αποθηκευτικών εγκαταστάσεων

Αναγνωρισμένη από το Υπ.Α.Α.Τ. ως Οργάνωση Ελαιουργικού Φορέα (Ο.Ε.Φ.), η Ο.Π. έχει αναλάβει με Ιδίους, Εθνικούς και Eνωσιακούς πόρους,  την ενεργή παρέμβαση της σε θέματα που αφορούν τόσο στο περιβάλλον όσο και στην βελτίωση της ποιότητας.

Περισσότερα...

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Ο συνεταιρισμός σήμερα αριθμεί 112 μέλη και είναι ένα λαμπρό παράδειγμα άριστης συνεργασίας, οργάνωσης και συλλογικής προσπάθειας για ανάπτυξη και βελτίωση των παραγωγικών και εμπορικών διαδικασιών.

Περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Ο συνεταιρισμός σήμερα αριθμεί 112 μέλη και είναι ένα λαμπρό παράδειγμα άριστης συνεργασίας, οργάνωσης και συλλογικής προσπάθειας για ανάπτυξη και βελτίωση των παραγωγικών και εμπορικών διαδικασιών.

Περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΣ

Ο συνεταιρισμός σήμερα αριθμεί 112 μέλη και είναι ένα λαμπρό παράδειγμα άριστης συνεργασίας, οργάνωσης και συλλογικής προσπάθειας για ανάπτυξη και βελτίωση των παραγωγικών και εμπορικών διαδικασιών.

Περισσότερα

ΦΑΣΑ